2012. július 30., hétfő

OVAL STEERING WHEEL AND COLOUMN / KORMÁNY ÉS KORMÁNYOSZLOPOvál kormány, oszloppal, kapcsolóval és a ritka kábeltakaróval valamint szenes érintkezővel együtt. 60000 Ft
Oval steering wheel complet with coloumn, switch and hard to find cable cover and plug. No horn button. 300 USD